Az oroszországi helyzet

Publikálás dátuma
2018.07.11 00:00

Fotó: /
Moszkvában helyreállt a rend - Harcok Vlagyivosztokban
Az orosz hadügyi népbiztosság következő közleményét teszik közzé: A baloldali szociálforradalmárok, akik néhány órára hatalmukba kerítették Moszkva városának egy részét és a távíróhivatalt, provokáló híreket terjesztettek, amelyek szerint a tanácsok hatalmát állítólag a moszkvai helyőrség segítségével, amely hozzájuk csatlakozott, megbuktatták.  „Ezennel tudtul adom, hogy a maroknyi örült gonosztevő által szított lázadási nagyobb nehézségek nélkül elnyomta a moszkvai helyőrség, amely a munkások és a parasztok ügyéhez hű maradt. A lázadókat letartóztatták, a városban a rend ismét helyreállt.” Varalov, a katonaügyi népbiztosság hadműveleti osztályának vezetője.  Harcok Vlagyivosztokban  Egy itteni lap szerint a ,.Times" Tokióból a következőket jelenti: A nishi japán lap vladivostoki tudósítója közli, hogy a vladivostoki harcok alkalmával heves tüzérségi tűz lefolyt.  Gépfegyverek voltak fölállítva és elkeseredett utcai harcokra került a sor. Az orosz önkéntes flotta egyik gőzöse, amelyet számos találat ért, elmenekült a kikötőből.  Népszava 1918. július 11.  
Témák
I. vh
2018.07.11 00:00
Frissítve: 2018.07.11 06:35

A világháború legkomolyabb pillanata

A francia főváros bombázása oly mértékű, hogy a Párizzsal való távirati összeköttetés megszakadt
A Genfbe érkezett keddi párizsi lapok hozzák az első jelentéseket a német offenzíváról. A francia kritikusok ekkor még tartózkodó álláspontot foglaltak el, de már figyelmeztették a közönséget, hogy most oly nagy csata kezdődött, amely döntő lehet.   A lyoni „Progrés" szerint elérkezett a világháború legkomolyabb pillanata. A most kezdődött csata — írja —, talán a leghatalmasabb lesz, melyet a történelem valaha fölmutatott. Mindkét részen bosszú előkészületek után használták föl azokat a mérhetetlen hadieszközöket, amelyek fölött rendelkeznek.  Megszakadt a Párizzsal való távirati összeköttetés  A német és a francia vezérkari jelentések megállapították, hogy a német tüzérség rendkívüli hevességgel vezette be az új offenzívát. Ily rendkívüli hevességű Páris lövetése, is a messzehordó ágyúkkal. A „Tribune” jelentése szerint a francia főváros bombázása oly mértékű, hogy a Párizzsal való távirati összeköttetés megszakadt.  Népszava 1918. július 19.  
Témák
I. vh
2018.07.19 00:00
Frissítve: 2018.07.19 09:26

Párizs jómódú lakossága menekül

A polgárság hazafias könnyek hullatása közben, egyszerűen meglóg a szent honfiúi kötelességek teljesítése elől
A közelgő német ostrom erősen érezteti hatását a párizsi életben. A város jobb módú elemei menekülnek. A polgárság hazafias könnyek hullatása közben, egyszerűen meglóg a szent honfiúi kötelességek teljesítése elől.   A főváros védelmének minden veszedelme és terhe a munkásságra és azokra az elemekre háramlik, akiknek nem áll módjukban, hogy az Azúr-partok valamelyik hoteljének telefonhírmondóján át hallgassák a szörnyű csatazajt. Azok közt, akik természetesen Párizsban maradnak, ott szerepelnek a párizsi újságírók is, akiknek egy részét, részben önként jelentkezésükre, mint a párizsi lapok nagy méltatlankodással közlik, behívtak egészségügyi szolgálatra. Megígérték nekik, hogy ha jól begyakorolták a hordágy kezelését, mindnyájan egészségügyi fölügyelői rangot kapnak. A 70-iki ostrom legforróbb napjaira emlékeztető epizódokat a párizsi sajtó nagyon vegyes érzésekkel tárgyalja. Vannak — és érdekes, ezek voltak nemrégiben a legvéresebb szájú háborús uszítók, akik elkeseredetten tiltakoznak a most már nyilvánvaló katonai diktatúra ellen.  A „Telegraphen-Kompagnie" párizsi jelentése szerint Franciaországban az izgatottság nőttön nő. Az „Echo de Paris" azt írja, hogy a tüzérségi harc a hétfőről keddre virradó éjjelen tiszta időjárás mellett Párisban erősen hallatszott, a magasabban fekvő városrészekben észrevették az égboltozaton az ágyúlövegek tűzfényét.  Népszava 1918. július 18.  
Témák
I. vh
2018.07.18 00:00
Frissítve: 2018.07.18 09:19