Elfogták Mirbach merénylőit

Megvannak a német követ gyilkosai
A „Frankfurter Zeitung" jelenti közvetett úton Moszkvából: Mirbach grófnak a gyilkosait és cinkostársait sikerült elfogni.

Az elfogottak között van Spiridovna asszony, a forradalmi szocialisták baloldali szárnyának egyik vezetője, aki hír szerint kihallgatása folyamán elmondta, hogy a gyilkosok hivatalos határozat értelmében követték el a merényletet.

Népszava 1918. július 12.

Témák
I. vh
2018.07.12 08:00
Frissítve: 2018.07.12 08:00

A világháború legkomolyabb pillanata

A francia főváros bombázása oly mértékű, hogy a Párizzsal való távirati összeköttetés megszakadt
A Genfbe érkezett keddi párizsi lapok hozzák az első jelentéseket a német offenzíváról. A francia kritikusok ekkor még tartózkodó álláspontot foglaltak el, de már figyelmeztették a közönséget, hogy most oly nagy csata kezdődött, amely döntő lehet.   A lyoni „Progrés" szerint elérkezett a világháború legkomolyabb pillanata. A most kezdődött csata — írja —, talán a leghatalmasabb lesz, melyet a történelem valaha fölmutatott. Mindkét részen bosszú előkészületek után használták föl azokat a mérhetetlen hadieszközöket, amelyek fölött rendelkeznek.  Megszakadt a Párizzsal való távirati összeköttetés  A német és a francia vezérkari jelentések megállapították, hogy a német tüzérség rendkívüli hevességgel vezette be az új offenzívát. Ily rendkívüli hevességű Páris lövetése, is a messzehordó ágyúkkal. A „Tribune” jelentése szerint a francia főváros bombázása oly mértékű, hogy a Párizzsal való távirati összeköttetés megszakadt.  Népszava 1918. július 19.  
Témák
I. vh
2018.07.19 00:00
Frissítve: 2018.07.19 09:26

Párizs jómódú lakossága menekül

A polgárság hazafias könnyek hullatása közben, egyszerűen meglóg a szent honfiúi kötelességek teljesítése elől
A közelgő német ostrom erősen érezteti hatását a párizsi életben. A város jobb módú elemei menekülnek. A polgárság hazafias könnyek hullatása közben, egyszerűen meglóg a szent honfiúi kötelességek teljesítése elől.   A főváros védelmének minden veszedelme és terhe a munkásságra és azokra az elemekre háramlik, akiknek nem áll módjukban, hogy az Azúr-partok valamelyik hoteljének telefonhírmondóján át hallgassák a szörnyű csatazajt. Azok közt, akik természetesen Párizsban maradnak, ott szerepelnek a párizsi újságírók is, akiknek egy részét, részben önként jelentkezésükre, mint a párizsi lapok nagy méltatlankodással közlik, behívtak egészségügyi szolgálatra. Megígérték nekik, hogy ha jól begyakorolták a hordágy kezelését, mindnyájan egészségügyi fölügyelői rangot kapnak. A 70-iki ostrom legforróbb napjaira emlékeztető epizódokat a párizsi sajtó nagyon vegyes érzésekkel tárgyalja. Vannak — és érdekes, ezek voltak nemrégiben a legvéresebb szájú háborús uszítók, akik elkeseredetten tiltakoznak a most már nyilvánvaló katonai diktatúra ellen.  A „Telegraphen-Kompagnie" párizsi jelentése szerint Franciaországban az izgatottság nőttön nő. Az „Echo de Paris" azt írja, hogy a tüzérségi harc a hétfőről keddre virradó éjjelen tiszta időjárás mellett Párisban erősen hallatszott, a magasabban fekvő városrészekben észrevették az égboltozaton az ágyúlövegek tűzfényét.  Népszava 1918. július 18.  
Témák
I. vh
2018.07.18 00:00
Frissítve: 2018.07.18 09:19