Előző
Következő
új cikk

Vélemény

Vizes lepedő

Népszava|2012. jún 23. 06:15
[A+ A-]
Már megint beleszólnak a belügyeinkbe. Nem elég nekünk az Európai Unió, meg a hozzá tartozó szervezetek, most már Amerikából is egyre többször leveleznek fülkeforradalmi rendszerünkkel. Vagy miképpen az egykor szebb napokat látott napilap kommentátora oly találóan megállapította, "ráhúzták Magyarországra a vizes lepedőt".

A cikk írásakor még csak Elie Wiesel döntése volt ismert, azóta már napvilágra került, hogy a washingtoni képviselőház ötven tagja is aggodalmát fejezte ki Orbán Viktornak. A Nobel-békedíjas író a Hitler-szövetséges Horthy reneszánsza és az ezt kísérő jelenségek miatt érezte úgy, hogy vissza kell adnia kitüntetését, mert a folyamattal nem vállalhat közösséget. A kongresszusi tagok meg arra intik a miniszterelnököt, vezetőtársaival együtt "emeljenek szót az antiszemitizmus és bigottság minden formája ellen, s világosan nyilvánítsák ki, hogy az intolerancia sérti a jóerkölcsöt".

Sokféle olvasata van az immár sorozatban érkező figyelmeztetéseknek. Tartani lehet attól - és ezt vetíti előre a már említett cikk is -, hogy hivatalosan kikérik maguknak a beavatkozási kísérleteket. Elképzelhető persze, hogy megköszönik az aggodalmakat, de fölöslegesnek minősítik. A "baráti" sajtó szokás szerint megírja, hogy minden ok nélkül üldöznek bennünket, illetve csak azért, mert a mi drága kormányunk két éve új, s unortodox útra lépett. A hívek pedig azt is megtudhatják majd, kifélék-mifélék azok, akik támadni merik édes hazánk felkent vezetőit.

Hiszik és megpróbálják el is hitetni, hogy ez az igazság. És ebben az olvasatban nincs helye a komoly megfontolásnak. Annak, hogy talán ott messze Amerikában - vagy közelebb Brüsszelben - jobban láthatják, mi is folyik itt. Hogy aggasztó a nácik oldalán a hazát a világháborúba vivő kormányzó "újjáéledése". S még inkább az a több mint félmillió magyar áldozatot követelő holokauszt fényében az antiszemita megnyilvánulások sorozata. De a legfélelmetesebb mégis az, hogy a reménybeli szélsőjobboldali szavazatokért Orbánék úgy tesznek, mintha mindez nem lenne reális veszély.
Mást nem tehetünk, bízzunk benne, talán még jó időben jött a "vizes lepedő".

Hozzászólások (6)

A hozzászóláshoz .

umbuldaminden 2012.06.26. 10:22
Én úgy gondolom, hogy Mindenki a saját portája előtt sepregessen. Amerika nem a föld megválasztott vezetője, miért kell neki mindenbe beleütni az orrát.
A fenti megjegyzés nem azt jelenti, hogy egyet értek a múlt felélesztésével. a Horthy korszak a maga idejében egy népellenes hazaáruló időszak volt., történelmileg nem volt szükséges a hatalom megszerzéséhez, megtartásához.
A Kádár korszak élt azzal az államhatalmi eszközökkel, mellyel megszerezte, s mindenáron megtartotta a hatalmat, elítélendő.
De mi van most: A mai hatalom is a megtartásra törekszik, bár lényegesebben szelídebb módszerekkel, mint a rendszerváltás előtti rendszer. A politikai és gazdasági összefonódások, az irdatlan nagyságú korrupció, a hatalom és a gazdagság utáni vágy tehetetlenné tette a vezetőket, a helyes, az ország és a nép felemelkedése, függetlenségének megtartása érdekében. A rengeteg átgondolatlan törvény a gazdaságot még jobban rombolja, a költségvetési bevételek biztosítása, csak a dolgozó embereket sújtja.
Matolcsy ötletelései, átgondolatlan gazdasági elképzelései rengeteget ártanak a fejlődésnek.
Mint később írom, a gazdagoktól kell beszedni az adót, hisz ŐK a korábbi volt állami vagyon megszerzéséből gazdagodtak meg.
Be kell vezetni az ingatlan adót, s mindjárt nem a Eltolcsy nagymamája telefonálási szokásai alapján kell adót kivetni. előző mondatomból jól látható a nemtudomság, ötletelés, a néppel való nemtörődömség.
A rendszerváltáskor a hirtelen jött " SZABADSÁG" átment szabad rablás kategóriába, s a gazdaságilag előkészített privatizációval megindult az Ország kirablása, az itthoni és külföldi tőkések közreműködésével.
A mai 40 éves politikai vezetők szülei mind a Kádár rendszerben dolgoztak, - most azt mondják a szüleikre, hogy tolták a szekerét - felnevelték őket, iskoláztatták a mi terhünkre, s most minket szívatnak.
Szócska hozzá nemértése, tönkre teszi az egészségügyet, csak a saját és a haveri kör igényeit szolgáló intézkedéseket hoz. Példáúl: a mátraházai Idősek Otthona bezárása, még most is üresen áll a III. emelet. Az Intézet teljes felújítására volt több tízmilliárd forint, de a városi kórházban, másfél hónapot kell várni egy röntgen felvételre. Megjegyzem az Intézetet Horthy építette 1936 - ban adták át, talán ezért kellett felújítani?
A kormány ígéretei nem igazán teljesülnek, a közmunka programban mit csinálnak az emberek, ha a ház előtti közterületen a tulajdonosnak kell a füvet nyírni, az árkot rendbe tartani?
Segélyek helyett munkát kell biztosítani, nem kell a munkát leminősíteni közmunkának, hanem törvényes foglalkoztatásként kell kezelni, megkövetelni a foglalkoztatottaktól a tényleges munkát, s a bér nem haszontalanul kerül kifizetésre.
balmagyar 2012.06.24. 21:03
Az ájemefes emberek meg majd megmagyarázzák lex Szapárynak hogy Horthystáknak nem lex péz.
Oszt jó napot.
isetar 2012.06.24. 12:59
A Horthy-kultusz újjáélesztése merénylet a magyar haza, a magyar hazafiság ellen! Kikérem magamnak, és nemcsak zsidó honfitársaim, hanem minden, a hazáját szerető magyar nevében!
kicsiimre 2012.06.23. 15:58
Gratulálok STARYl -nak okos véleményéért. Ez a mostani politikai hatalom - élén a kormánnyal - teljesen megzavarodott, a 2/3-os teljhatalom totál károssá tette viszonyukat a demokráciával szemben és ez által a civilizált világgal. Tisztelt 2/3, tényleg hiszitek, hogy az egész demokratikus, civilizált világ meghibbant, csak irigységből kritizálnak minket? Nem hölgyeim és uraim, nem. A mai magyar politikai elit olyan veszélyes politikát vall magáénak és próbál megvalósítani, ami nemzetellenes, antidemokratikus, veszélyezteti a békét és az együttműködést Európában és a világon. Na de nézzük, kikből is tevődik össze ez a politikai elit, amelyik Magyarországot, antidemokratikus magatartásával, az unió szégyenpadjába kényszerítette. A mindenható Isten Orbán Viktor, volt KISZ titkár, aki szemrebbenés nélkül kimondja : "megtanultam, hogy, mikor megölheted ellenfeledet, nem gondolkozol, hanem megteszed"- ez az ember ma Magyarország tejhatalmú miniszterelnöke. Helyettesei : vitéz amortizáló Semjén Zsolt és Navracsics Tibor, akik -bevallottan- nem az ország érdekeit képviselték a Parlamentben, hanem Gyurcsány Ferenc amortizálása volt a "házi feladatuk". Jól teljesítettek, a hála sem maradt el, ma mind ketten helyettesek. Az "álam"elnökről gondolom nem érdemes szót ejteni, csak annyit kérdeznék : tetszik emlékezni ki javasolta és kik szavazták meg? Zsák a foltját......... A Parlament elnöke Kövér László, volt KISZ titkár, az MSZMP központi intézményének alkalmazottja, közismerten szélsőséges, gátlástalan, mosdatlan szájú, stb. Ezek és kiszolgálóik képviselik azt a politikát, amit a civilizált világ, most már egyre erőteljesebben, elítél.
staryl 2012.06.23. 13:53
Még, hogy nekünk,ennek a sírva mulató, szabadságharcos magyar népnek és bölcs kormányának tanácsokat osztogatnak ezek a balliberális csökevények? Ezt a leghatározottabban kikérjük magunknak, ez kérem országunk belügyeibe való legdurvább beavatkozás! Kikérjük a több mint hárommillió létminimum alatt élő honfitársunk, valamint az éhező gyermekeink nevében. Ettől nem fognak jobban élni a szegények és a gyermekek se laknak jól! Pénzt adjatok bugrisok, méghozzá sokat, nagyon sokat, hogy teljen belőle még stadionokra is. Tudhatjátok, hogy a vezér, a mi földi istenünk -áldja meg őt a Jóisten- imádja a focit,meg a jó disznótorost. Még-hogy mi antiszemiták lennénk csak azért, mert elismerjük ezt a nagyszerű magyar harmadrangú nyilas írót. Kikérjük magunknak! Mi igenis széjjel tudjuk választani egy író munkásságát a fasiszta előéletétől, hiszem mindenki tudja, hogy Hitler is festegetett akvarelleket és abból tengette sokáig az életét, amíg aztán a sörpucc utáni keserves esztendőkben megírta élete fő művét "Harcom" címmel, melynek hatása a világra óriási volt és mind a mai napi hat. Meg itt van ez a Horhy kultusszal kapcsolatos vád, még említeni is gyalázat, tudják Önök uraim egyáltalán, hogy ki volt ez a nemes lovastengerész ? Ennek a hősnek neve : Vitéz Nagybányai Horthy Miklós volt, melyből eleve kikövetkeztethető, hogy nem akárki, hanem egy vitéz harcos kormányzót gyaláznak. Önök apró hibákkal vádolják, mint például az a félmillió ember akiket koncentrációs táborokba küldött, illetve a frontra. Könyörgünk háború volt és már a következő generációból is mondta valaki, "ahol gyalulnak ott forgács is akad !" Szép-emlékű Horthy Miklós kormázósága alatt uraim hárommillió emberünk tántorgott ki az újvilágba, mi lett volna ott nélkülük? Ki vitte volna a hősies magyar emberek jó hírét a világba, ha nem ezek a honfitársaink. Ezekért a tettekért emlékezünk és állítjuk sorba kormányzó urunk szobrait. Melynek én speciel nem vagyok feltétlen híve, hiszen minden történelem szerető ember tudja, hogy a kormányzó úr elképzelhetetlen fehér paripa nélkül. Tiltakozások helyett inkább sok-sok lovasszobor állítására költsétek a mocskos pénzeteket.
Ezt üzeni nektek a magyar nép egyik ismeretlen fia, aki hisz Magyarország feltámadásában!
barguzin 2012.06.23. 11:49
Orbánék a folytathatatlant akarják folytatni, ezt külföldön meglehetôs értetlenség kíséri. Magyarországon úgy látszik könnyebb dolguk van, bár remélem, ez csak a látszat.