Előző
Következő
új cikk

Vélemény

Be a szervezetbe!

Népszava|2012. jún 29. 06:15
[A+ A-]
Az államosításhoz és az állami tulajdon szabadrablásához egyaránt kellenek a jól csengő jelszavak, mert valahogy csak meg kell különböztetni őket a szimpla útonállástól. Már nem lehet dobtáras géppisztollyal falhoz állítani az embereket, nem lehet húsz forintokért földeket, gyárakat venni, hiszen mint tudjuk, a Nemzeti Együttműködés Rendszerében számos civilizáltabb, kifinomultabb módszer létezik a magán-, és közösségi tulajdon ellopására, tönkretételére.

A magán-nyugdíjpénztárakat megmentették a kapzsi kapitalistáktól, az állami földeket a külföldi tőkétől és a többi. Amit viszont a közoktatás államosítása során csinál Hoffmann Rózsa és kis csapata, az tankönyvbe illő, forradalmi megoldás, ami után Kun Béla is megnyalná az összes ujját, amit Sztálin kínzómesterei meghagytak neki.

Az iskolák "tulajdonát" ugyanis nem veszik el az eddigi fenntartóktól - az önkormányzatoktól és most már az egyetemektől is -, így az épületek karbantartása, felújítása, a közüzemi számlák és a nem tanári alkalmazottak fizetése egy huncut forintjába sem kerül majd a kormánynak. A "fenntartás", tehát az iskola tényleges irányítása viszont az államhoz kerül. Ez az "igazságos" iskolarendszer Fidesz-módra. Hatalom, felelősség nélkül.

A legzsírosabb falatnak persze nem a borsodi kisiskolák ígérkeztek, azokat majd úgy is bezárják, minek költeni rá, a kölykök mehetnek gazt irtani vagy stadiont építeni sárga mellényben. A bombaüzletet az ország elitiskolái jelentik, például az egyetemek és főiskolák gyakorlóiskolái, ahol a tanárhallgatók rázódhatnak bele a szakmába, a legjobb pedagógusoktól tanulva, a legeredményesebb és legmotiváltabb diákok között. Ideje volt, hogy a kormány ide is betolja a buta képét, hiszen túl jól működött, túl önállóan. Az igaz, hogy a közelmúltban az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája a szülőktől kért pénzt, mert a fenntartó egyetemtől súlyos milliárdokat vont el az állam, de elvtársak, ne feledjétek! Amit meg akarunk menteni, azt először tönkre kell tenni, amit oda akarunk adni, azt először el kell venni. Hol érünk föl a mi Bölcs Vezérünk igazságáig?
Kedves hozzászólók! Szeptember elsejétől a nepszava.hu weboldalon Facebook fiók segítségével lehet hozzászólást írni. Az eddig megjelent kommentek nem lesznek elérhetők. Köszönjük!

Hozzászólások (6)

A hozzászóláshoz .

poncius 2012.06.29. 16:24
Festékes, ne gyere ide kekeckedni, nem hiányzol te itt senkinek, ostoba majom!
Borogasd a bugyuta fejedet, ha túlmelegedett.
corsac 2012.06.29. 16:07
-folytatás-

...Folytatásról álmodni se lehet! Most, amikor a városi proletárnemzedék így ki volt szorítva a középiskola alsóbb osztályaiból is, semmi ok nem volt a felvételi vizsga további életbenmaradására. A falusi analfabéta-tenyészet ragyogóan el volt intézve, s át lehetett térni arra, hogy nemcsak a középiskolai alsó osztályokat, hanem az írás-olvasást is elvegyék a proletárgyerekektől. A megelőző intézkedés csak az volt, hogy nem engedték, hogy a hatóságok az iskolakötelezettségről szóló törvényt komolyan vegyék. A gazdasági nyomor mindenféle munkába vitte a gyereket, és a hatóság, a fehér hatóság nem volt „kegyetlen”, nem kényszerítette vissza az iskolába a prolicsemetét. Az elmúlt évben már Budapest iskolaköteleseinek csak negyven százaléka járt tényleg iskolába! De ez, úgy látszik, nem volt elég, mert főként az elemi iskola felsőbb osztályaira vonatkozott, a harmadik osztálytól kezdődően. Írni-olvasni a két első évben is meg lehet tanulni, és éppen arról van szó, hogy ne lehessen. Ezért szüntették be az ingyenes néptanítást. Illetve csak tervezték, hogy rendeletet adnak ki ebben az irányban. De mert ebből lárma lett, a rendelet nem jelent meg, a valóságban azonban mindenféle címeken, fizetni kell: a proligyerek – hatalmas százalékban – ki van rekesztve az elemi első és második osztályából is. Elintézetett! Le van rakva több olyan munkásnemzedéknek az alapja, amely semmi veszedelmes írást elolvasni nem tud. Tehát nem agitációs talaj – ahogy az urak gondolni méltóztatják.
Az a tervük, hogy több analfabétájuk és nagyobb hadseregük legyen, mint amekkora a régi Magyarországnak volt!

(1924)
corsac 2012.06.29. 16:06
Gábor Andor – Mit termelnek?

Magyarország termelési statisztikájában a büszke búzától kezdve a tikkadt tökmagig mindenféle termény fel van sorolva. De az a legfőbb és legfontosabb anyag, aminek a termelése odahaza a legszorgalmatosabban és a legtervszerűbben már öt teljes esztendeje folyik, semmiféle statisztikában még csak említve sincsen. Pedig csak egy kicsit figyelmes újságolvasás meggyőzi róla az embert, hogy az ellenforradalom urai, anélkül hogy erre külföldi tőke segítsége után kiabáltak volna, olyan analfabéta-termelést létesítettek otthon, amihez képest a cári Oroszország közoktatási állapota valóságos főiskolai tanfolyam. A dolog képe lassanként bontakozott csak ki, mert az elején, mint a fehérterror többi proletárgyilkos módszere is, antiszemitizmusba volt csomagolva. Úgy látszott, mintha a numerus claususszal az ellenforradalmi középosztály akart volna védekezni a forradalminak tartott zsidó középrétegek ellen. S valóban, ennek az intézkedésnek nagyon kevés körme volt a dolgozók felé, abból az egyszerű okból, hogy a proletárság számára az egyetem már a numerus clausus előtt is zárva volt. Nem kellett a dolgozók sarjait kihajítani az egyetemről, mert nem is voltak ott. De aztán jött egy másik intézkedés, amiből már jobban kilógott a fehérre festett lóláb: a középiskolák első osztályainak felvételi vizsgája. Kifelé ezt is olyannak tüntették fel, mintha felekezeti intézkedés lenne, de ez már a városi polgárság gyerekei ellen ment, az ellen az egypár középiskolai osztály ellen, amit a városi proletárság egy kis részének a gyereke mégis elvégezhetett, a városi viszonyoknál fogva. Sajátságosképpen ez a felvételi vizsga már megszűnt, vagyis a látszat szerint az ellenforradalom abbahagyta eddig folytatott politikáját. A valóságban azonban megfordítva áll a dolog: nincs már szükség erre a felvételi vizsgára, mert a megelőző négy év „kultúrpolitikája” elintézte az ügyet a gyökérnél, az elemi iskolában. Nem lehet azt mondani, hogy az urak rosszul csinálták volna. A falusi iskolákat, amelyek különben sem hemzsegtek, már a régi Magyarországon sem, megritkították. Muszájból, persze! Nem volt elég tanító. Hogyan lett volna? A tanítók egy részét el kellett kergetni, a forradalmi időkben tanúsított magatartása miatt, a másik részét pedig, amely csatlakozott az ellenforradalomhoz, jutalmul át kellett helyezni a városokba, ahol alig maradt tanerő a gyanús elemek eltávolítása után. Itt egy csapással két legyet ütöttek. Egyik felől a falusi iskolát beszüntették – s ez volt a cél! -, a másik oldalon a városi iskolák tanulmányi nívóját leszállították, s ez is egyenesen cél volt! Azzal, amit a városi proletárgyerek ezektől a tanítóktól tanult a városi elemi iskolákban: nem lehetett megállni a felvételi vizsgán. S időközben az iskoláztatáshoz szükséges tanszerek ára annyira magasra srófolódott, s a városi munkásság annyira elnyomorodott, hogy boldog az a szülő, aki a négy elemin végig tudja erőszakolni a magzatját. Folytatásról álmodni se lehet!....
-(de!)
hiteles 2012.06.29. 14:00
Minden filozófust ki kell irtani aki nem a náci eszéket isteníti.Csak egy vélemény elfogadható
ami a " nagymagyarországot " és a Magyarok felsőbbrendüségét hirdeti.Ámen.
Festekmagus50 2012.06.29. 09:24
Tovaris.... bodóné módjára morgolódik! Majd ha a gyilkos filozófusra kerül a sor akkor bekapcsolódhat!!!
tovaris 2012.06.29. 06:28
Már maga a felvetés is tipikus fidesznyikhaj elméleti szarkeverés. Mi köze egy világszerte elismert marxista tudósnak egy reakciós, klerikális főcsuháshoz, aki ráadásul az antiszemitizmus és a feudális monarchia híve volt?
Lukács filozófus volt, Prohászka meg egy népbutító főcsuhás.