Előző
Következő
új cikk

Vélemény

Tulipántos cifralózung

Népszava|2012. júl 19. 06:05
[A+ A-]
Hazaszeretet tábort szerveztek Zalaegerszegen. Kövér László házelnök, a választékos beszéd nagy barátja a megnyitón el is mondotta volt, hogy az elnevezés nyilván sokakban talán meghökkenést kelt, netalán az ajkakra mosolyt csal, mert a magyar hazaszeretet minden egyes szava esetleg "korszerűtlen, nem valami maivilágból való".

Kövér Lászlónak ebben tökéletesen igaza van. Ahogyan Orbán Viktor és ő értelmezi, használja ezt a két szót, valóban "nem valami maivilágból való". Inkább egy roppant zavaros, sosem volt magyarság történet és egy bóvli nacionalizmus robbanásveszélyes kevercse. Erre az sem mentség, hogy a miniszterelnök és a házelnök már többször tanújelét adta, fogalma sincs a magyar történelemről és hazafiság alatt a már a saját korában is avult délibábos hazaffyságot ért.

Kövér persze semmit nem bízott a véletlenre, ezért megadta az irányt a hírek szerint több mint félszáz hazaszeretet táborozónak. "Ez a ti adományotok, örökségetek a jóistentől amellyel gazdálkodnotok, amelyet gyarapítanotok kell" - figyelmeztette az államférfiú a fiatalokat. Úgy vélte, a magyar kultúra értékeinek felfedezését is kínálja a hazaszeretet tábor.

Ennek a kijelentésnek viszont örülni kell mindenekfelett. Amikor nyilas-közeli, illetve háborús bűnösként elítélt közepes írókat kényszerít a magyar ifjúságra az egykor volt szocializmus oktatási rendszerének valaha volt szorgos munkása, Hoffmann Rózsa, akkor biztató Kövér László kiállása a magyar értékek mellett, nyilván mint Janus Pannonius, Balassi Bálint, Vörösmarty, Petőfi, Ady, József Attila, Radnóti Miklós, Szerb Antal, Esterházy Péter, Kertész Imre, hogy csak az irodalmat említsem. A Nobel-díjasokkal már kicsit bonyolultabb a helyzet, mert miközben magától értetődően tucatnyi magyar kitüntetettről beszélünk, közülük csak ketten kapták meg itthoni tevékenységükért és magyar állampolgárként a tekintélyes nemzetközi elismerést. A többiek közül sokakat a magyar értéktelenség üldözött el a hazájából, megtagadva tőlük magyarságukat, és külhoni tevékenységüket ismerte el a Svéd Királyi Akadémia. Ezek az emberek mégis tanúságot tettek hazaszeretetükről, támogatva a szülőföld tehetségeit, öregbítve Magyarország jó hírét, amit a jelenlegi kormány éppen most rombol le.

Egyszóval nagyon is jó és hasznos ötlet ez a hazaszeretet tábor. Most hagyjuk az afféle kekeckedéseket, hogy egészséges lelkű magyar fiatalnak nem kell ahhoz semmilyen táborba mennie azért, hogy megtanulja szeretni a hazáját. Az olyan természetes számára, mint a levegővétel és nincs szüksége sem Nagy-Magyarország matricára, sem nemzetiszínű féltéglára amivel a mellét veri, hogy ő akkora magyar, hogy ülve nyalhatja a Holdat.

Kövér házelnök úr nyilván arról is beszél majd egy előadásban, hogy az igazi hazaszeretet az is, ha az anyaországi politikusok rövid távú, kisszerű érdekeik miatt nem osztják meg a határon túlra rekedt véreinket. Az is hazaszeretet, ha magyar politikusok nem provokálják az utódállamok többségi nemzeteit, mert tudják: azzal éppen az ott élő magyarok életét, létét keserítik meg.

Nem tudom, indul-e még turnus a magyar hazaszeretet táborban, de ha igen, akkor a magyar kormány mindenképpen jelentkezzen. Hátha tanulnak valamit.

Hozzászólások (10)

A hozzászóláshoz .

Trebitschkk 2012.07.20. 01:58
Ezek lehet, hogy valamilyen szinten szeretik a hazát, de a készpénzt egy kicsit jobban ! Bőséggel juttatják egymásnak a mások által megtermelt javakból, miközben az értékek létrehozói éhen döglenek. De remélem egyszer még lesz felelősségrevonás !
gubaba 2012.07.19. 19:40
Volt egy egykötetes költő a hetvenes években. Iluh Istvánnak hívták
Tábornok című verse így hangzik:

"Előre fiaim! Előre előre katonák!
Elől több a halál!"
Hazaszeretőék elküldték a hazát jobban nem szeretőket a Mazuri-tavakhoz, Doberdoba, az Isonzohoz, Voronyezsbe a Don-kanyarba! Akik nagyon szerették a hazát, azok otthon maradtak, és különböző használhatatlan tárgyakat gyártottak nekik, sok pénzért!
juditida 2012.07.19. 16:39
viktorinoo ! Az ötlet kiváló, valósítsuk meg !
Kronborg34 2012.07.19. 12:44
A cikk szerint hazaszeretet tábort szerveztek Zalaegerszegen hatvan résztvevőnek. Nyilván fiataloknak, nyilván a cselekvő romantikára fogékony diákkorúaknak. Feltételezem, a programban helyet kapott a lovaglás, a nyilazás,
és bizonyára megemlítették a hazafisággal összefüggésben azt is, hogy eleink vadászatra kiképzett sólymokkal cserkésztek be erdőt, mezőt vadra lesve. Ember lóháton, sólyom a magasban. Ember: lovas
harcos, vadászsólyom: a turul. Párosuk: a megtestesült Haza. Szeretni való páros. Minta a jelenben.
Ha rajtam állna, a hazaszeretet táborba-táborokba meghívnék egy ornitológust is. Lehetőleg azt a szakembert, aki részt vett a kerecsensólymok visszatelepítésében az Alföldre. Számuk ugyanis megritkult az országban, noha e védett madarak eszmei értékét a lehető legmagasabbra: példányonként egymillió forintra értékeli a
szépségre, hagyományra érzékeny szakhatóság. Az ornitológus elmondaná, hogy csöndben, de sok vesződség
árán is hatékonyan megoldották e feladatot. Ma már az Alföldön is fészkel 15-20 sólyompár. A természetvédők gondoskodtak a sólymok táplálékáról is. Kedvükért több száz pockot, egeret telepítettek át az alföldi síkra. Prózai művelet, de hát e sólymok nem bárányokat, antilopokat ragadnak el (mint a sasok, amelyekkel a nemzeti
romantika utódvirágzása elárasztja hazafias múltunk kedvelőit), hanem beérik kisebb rágcsálókkal is. Ilyen a természetük, ilyen az életmódjuk. Így is szépek.
Utána az ornitológusnak érdemes volna vitára bocsátania a kérdést, melyik a mélyebb, távlatosabb, hasznosabb
hazaszeretet: benépesíteni a magyar tájat e szépséges védett madarainkkal, vagy nosztalgiázni régi
nagyurainkról, akik turulsólymokkal vadásztak - kikre is? Bizonnyal nem nagyvadakra.
barguzin 2012.07.19. 12:25
Ezek amolyan átnevelô táborok lennének. A hazaszeretet vagy kialakul vagy nem. Kövér hazaszeretetét tanítani kell, nem magától értetôdô. A szülôk elgondolkozhatnának, gyermekeikrôl van szó. A gyûlölködés újabb nemzedékét nevelik föl.
viktorinooo 2012.07.19. 12:14
"Nem tudom, indul-e még turnus a magyar hazaszeretet táborban, de ha igen, akkor a magyar kormány mindenképpen jelentkezzen. Hátha tanulnak valamit."

Támogatható gondolat!!!
Én beutalnám az egész FIDESZ-KDNP apparátust, úgy kb. 20-25 évre!!!
Garantáltan erősödne az országban hazaszeretet amíg ezek ott vannak.
kicsiimre 2012.07.19. 12:12
Ezzel a legmosdatlanabb szájú hazaárulózóval szentségtelenítette meg a Tisztelt Ház elnöki székét az a "rettenetesen" demokratikus, keresztény szeretettől átitatott és hazafiasságtól ájuldozó politikai erő, amelyik tetteivel mintha igazolni kívánná azt az egyszerű igazságot, hogy "amilyen a mosdó, olyan a törülköző". Szégyen és gyalázat egy civilizáltnak tartott nemzetre, hogy ilyen sötét alakok uralják a mai politikát, rendszert. Na de hát itt is a fenti igazság érvényesül, mert egy velejéig igazságtalan és erkölcstelen rendszert csak ilyen alakok tudnak működtetni és dicsérni.
poncius 2012.07.19. 11:34
A háborodott hőbörgő hibbant kövérnek orbánc mellett lesz a helye - a börtönben is!
tovaris 2012.07.19. 08:59
Az különösen bájos, amikor egy hazaáruló briganti banda kisajátítja magának a hazaszeretet fogalmát. Mindezeket hamis történelmi folyamatokba csomagolva, kitalált, hagymázos lázálomban szült, sohasem volt történelemre alapozva, amelynek fő pillérei a "szentkorona tan", a "Szűz Mária országa" és a nacionalizmus.
franzstadt 2012.07.19. 06:54
Ezt nyugodtan nevezhetné kövér barátunk "ellenzéket gyűlölő tábor"-nak.... mert, ugye aki nincs velük az hazaáruló bitang, kötelet neki, esetleg takarodjon az országból egy szál bőrönddel.....
Egyébként sajnálatra méltó.... hogy lehet élni ennyi gyűlölettel... és ott mellette az a sok mélyen vallásos KDNP-s barát......Gondolom tart otthon néhány wudu babát a megfelelő nevekkel és sok-sok tűvel.......
Komolyan: megérne egy tanulmányt, balos szülők, apja balos funkcionárius, őt is gyűlölhette... (nyugodjon békében...)