Előző
Következő
új cikk

Belföld

Bűnleltár: Navracsics a horogkeresztet és a vörös csillagot állította párba

MTI|2012. aug 19. 12:46
[A+ A-]
Amíg a Csatáry-ügy egyik pillanatról a másikra nemzetközi téma lett, addig Biszku Béla, illetve Mátsik György ügyéről hallgat a nemzetközi sajtó, mondta Navracsics Tibor, aki szerint a kommunizmus és a szocializmus bűneit is épp úgy leltárba kell szedni, mint a második világháborúéit.
Navracsics Tibor szerint nem értjük meg Európa XX. századi történelmét, ha csak a második világháború eseményeire koncentrálunk, és a szocializmus alatt elkövetett bűnöket nem tartjuk fontosnak. A miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter erről a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában beszélt vasárnap reggel, azzal kapcsolatban, hogy augusztus 23-án tartják a totalitárius rendszerek áldozatainak európai emléknapját. Ennek kapcsán aznap a Parlamentben konferenciát rendeznek, amelyen több uniós tagállam igazságügy minisztere és a tagállamok nemzeti emlékezet intézeteinek vezetői is részt vesznek.

A politikus rámutatott, hogy míg a Csatáry-ügy egyik pillanatról a másikra nemzetközi téma lett, addig Biszku Béla, illetve Mátsik György ügyéről hallgat a nemzetközi sajtó. Véleménye szerint miközben a második világháború alatt elkövetett bűnöknek egy jól kialakított interpretációs mechanizmusa van, és mindenki érti, hogy miről van szó, addig mintha a szocializmus alatt elkövetett bűnöket nem tartanák fontosnak.

Navracsics Tibor szerint a vörös csillag jelenlegi megítélése tükrözi a legélesebben, hogy az eltérő történelmi múlt, az eltérő hagyományok adott esetben más hangsúlyokat alakítanak ki egyes európai országokban. Míg egy litván számára a horogkereszt és a vörös csillag ugyanolyan szimbólum, amely az elnyomó rendszert, a függetlenség elvételét jelenti, a málenkij robottól kezdve a koncentrációs táborokig, addig egy francia, egy olasz, vagy egy spanyol számára a horogkereszt súlyos és elítélendő szimbólum, de a vörös csillag esetleg csak egy divatcikk. A fiatalokon látni is jópofának szánt, vörös csillaggal díszített divatholmikat.

A nyugat-európaiak számára a kommunizmus azáltal, hogy náluk nem volt, talán egy távolabbi, és éppen ezért kevésbé érzékeny, kevésbé tragikus tapasztalat. Véleménye szerint a vörös csillaggal kapcsolatos strasbourgi döntésben is ez jelent meg. Hiszen, ha azt a kérdést vetjük fel, hogy ha valaki horogkereszttel demonstrál Európa bármelyik országában, az büntetendő-e vagy nem, akkor egyértelműen Európa közvéleménye úgy foglalna állást, hogy a horogkereszt a totális, embertelen rezsimek egyikének a szimbóluma, ezért büntetendő. A vörös csillagnál viszont érdekes módon a strasbourgi bíróság úgy gondolja, hogy itt a szólásszabadság már fontosabb érv, mint a múltra való figyelmeztetés. Ez jogelméletileg érdekes vita, vélekedett Navracsics Tibor, aki azt hiányolja, hogy a strasbourgi bírák egy absztrakt európai szempont mentén hozták meg a döntést, és nem figyeltek oda az egyes nemzetek érzékenységére.

A miniszter a totalitárius rendszerek áldozatainak európai emléknapjáról elmondta, hogy magyar-lengyel-litván kezdeményezésként indult, és sokat kellett győzködni elfogadásáról a tagállamokat. Felidézte: egy munkaebéd során volt a fordulópont. Nagy-Britannia képviselője személyes tapasztalatait és érzéseit idézte fel 1956-ról, 1968-ról és a 80-as évekről, és hozzászólásával a nyugat-európaiak számára "kihozta a szocializmust a múzeumból", mindenki számára átérezhetővé tette, hogy ez valóság volt.

A nyugat-európaiak számára világossá kell válnia, hogy ami itt történt, velük is megtörténhetett volna, ez nem a kultúra különbsége, hanem egyszerűen a földrajzi fekvés különbsége volt. Mi Németország és a kommunista Szovjetunió közé szorulva ennek részesei voltunk, mondta Navracsics Tibor.

Lájkoljon minket a Facebook-on is!

Kedves hozzászólók! Szeptember elsejétől a nepszava.hu weboldalon Facebook fiók segítségével lehet hozzászólást írni. Az eddig megjelent kommentek nem lesznek elérhetők. Köszönjük!

Hozzászólások (271)

A hozzászóláshoz .

retkesfafej 2012.08.27. 07:46
Wantirna embertárs, Ön megint alaposan csúsztat és mellébeszél! szabd történészí kutatás emlőin nevelkedett szerzők, ugyan honnan vették az adataikat, milyen hiteles dokumentumokon, ha Ön szerint a szovjet korszak egyetlen forrása sem szavahihető. Biztosan a Churchill által véleményezett kapitalista statisztikai adattárból, elvégre Ő az mondta, hogy csak annak a statisztikának hisz. amelyet Ő hamisított. No ennyit a szabad, nem dogmákon nevelkedett igazságot tartalmazó történészek archiviumáról. Az Ön történészei hazudnak, amikor egybemossák Gulágon fogvatartottak összes létszámát, hogy azok mind politikai elítéltek voltak, haudnak az áldozatok létszámát illetően és megoszlását illetően vastagon. Az az orbitális ostobasága pedig, hogy a Vörös Hadseregnek nem volt Vezérkari Fönöksége mutatja, mennyire pontosak az Ön tárgyi ismeretei. Akkor milyen szervezeti egíségnek voltak vezérkari főnökei Jegorov, Saposnyikov, Mereckov, Zsukov, újból Saposnyikov, majd Vasziljevszki. Tisztelt Wantirna a Sztavka a főparancsnokság írányító szerve volt és nem a VKF.
wantirna 2012.08.26. 14:37
Még annyit, kedves retkesfafej, hogy a Vörös Hadseregnek nem VKF-je volt, mint írod, hanem Stavká-ja.
wantirna 2012.08.24. 15:44
Kedves retkesfafej!
Csak nem gondolod komolyan, hogy a szovjet korszak bármely forrása szavahihető?
Akkor, amikor az átlagember is tudta, hogy a kommunizmusban a legnehezebb dolog megjövendölni a múltat?
Amikor a szovjet központi statisztikai hivatal munkatársait elvitték és kinyírták?

Az én általam említett szerzők nem dogmákon nevelkedtek, hanem a szabad történészi kutatás emlőin. Ahol az egyetemi katedrájuk kritériuma az igazság volt, míg a kommunizmusban az, hogy eltrafálják-e a kurrens politikai kívánalmakat.

Szavahihetőségről csak egy példa:
Hruscsov elvtárs a XX. pártkongresszus zárt ülésén, 1956 nyarán, beszámolt Sztálin elvtárs viselt dolgai egy részéről. "A személyi kultusz és következményei" című beszédét az egész Nyugat széltében-hosszában tárgyalta. A Szovjetunióban viszont 1989-ig nem jelenhetett meg.

Szóval ne tegyük magunkat a kelleténél nevetségesebbé.

retkesfafej 2012.08.24. 11:00
Wantirna embertárs az Ön által megjelölt források, amelyek lerják, hogy 27 millió katona volt a vesztesége a Vörös hadseregnek az megbizható forrás ugye. Na ne már, és ezt komolyan gondolja Ön ugye. Az én forrásom egyébként adott és mindenki által megismerhető, nem más mint a Szovjetunió Honvédelmi Minisztériumának és a Szovjet Hadsereg VKF Archívumának a háborúban és fogságban meghalt vöröskatonákra vonatkozó adatai. A KGB adatai szerint a GULÁGON működésüktől kezdve, felszámolásukig vagyis 1960-ig tízenötmillió fogvatartott volt összesen, ebből 3,5 millió fő volt a politikai elítélt, a többi köztörvényes. A politikai elítéltek közül csaknem nyolcszázezert végeztek ki. Megvannak az évente fogvatartottak adatai, halálozási statisztikai adatai is a GULÁGNAK. A fogvatartottak halálozási aránya átlagosan 2-5% között volt, kivéve 1932 amikor éhinség miatt 15%-ra emelkedett, 1942 és 1943 amikor 24,2 és 22,4%-os volt az éhinség következtében a halálozási arány. Mégegy ilyen év volt az 1947-es év, amikor az 1946-os aszályos év következményeként 1947-ben a halálozási arányzám 7% volt. Az Ön által említett szerzők valószínűleg a Münchausen vagy Háry János tipusú hírforrásokból táplálkoznak.
wantirna 2012.08.24. 09:43
Kedves retkesfafej!
Figyelem, hogy jó bolsevik módra dobálsz számokat, a források megjelölése nélkül. A bolsik mindent a legkönnyebbik végén fogják meg, odáig menően, hog "a halott ember nem beszél".
Ilyen "dolgozatokat" egy ausztrál elemiben sem tudnának jegyre értékelni. Ami oda vezetne, hogy "felsőbb osztályba se léphetsz". Így jár általában mindenki, akinek legfőbb forrása a saját kitalációja. Ezt azonban fantazmagoriának, jobb esetben mesének nevezik.
A forrás megjelölése nemcsak a plágium ellen hasznos, hanem arra is, hogy az olvasó, ha akarja, leellenőrizhesse azt.
retkesfafej 2012.08.24. 08:29
Wantirna az Ön 2012. aug. 23. 19:23. kommentje az eklatáns példája annak az irdatlan valótlanságokat tartalmazó propagandának, amelyek az Ön által képviselt oldalt- tisztelet a kivételnek- jellemzik. Kiindulás a Szovjetunió a hibás, mert nem hagyta magát legyőzni, mert nem tette le a fegyvert a támadó agresszor előtt. Nem engedte, hogy a Generplan Ost tervét a dicső németek ellenállás nélkül végrehajtsák, amelynek céljaiban 50 millió orosz kiírtása lett kitűzve és az államiságuk szétzúzása, kulturájuk megsemmisítése stb. A keleti fronton a Vörös Hadsereg valamivel több mint nyolcmilliós veszteséget szenvedett, a Wehrmacht közel 4 milliót. A Szovjetunió többi áldozata polgári lakosokból került ki, mégpedig többségében annak a "humánus" hadviselésnek az eredményeként, amelyet a Wehrmacht, az Einsatzgruppe-ok, az SS stb. elkövetett a Generalplan Ost tervben lefektetett elvek és gyakorlati iránymutatások szerint. A kilencmillió vörökatona közül 3,8 millió volt az SZKP tagja, tagjelöltje. Az pedig, hogy a háborúban a katonákat belehajtják netalán a tűzbe, az így van mindegyik hadviselő fél esetében. Az első vonalban, rohamnál, tisztelt Wantirna a parancs megtagadás retorziójának a gyakorlása, mint minden hadviselő fél esetében nem a komisszár, hanem a századparancsok hatáskörébe tartozott még a Vörös Hadseregben is.
retkesfafej 2012.08.24. 07:46
Wantirna tisztelt embertársam Ön a szokásához híven, mint Godóné mellébeszél. A gyarmatosításnak nemcsak a XX. században voltak milliós áldozatai, hanem a XVI. századtól kezdve egészen az 1960-as évek elejéig. Az áldozatok száma a legkonzervatívabb becslések szerint is nem ötven millió, hanem négyszer ötven millió. A kereszt jelképének vagy éppen a félhold stb. jelképe alatt elkövetett mészárlásokról, erőszakos hittérítések, eretnekek üldözése, boszorkányüldözés, inkvizició, szidóüldözések stb. áldozatai vastagon hajazzák a "kommunizmus" áldozatainak számát még a legkonzervativabb becslések szerint is. De én nem is erről kivántam elsősorban szólni, hanem arról az álszent és hazug gyakorlatról, amely önt is, és a jobboldal képviselőit jellemzi. Egyoldalúan kiragadnak az emberi történelmet permanensen jellemző a különbözó ideológiák, vallások által folytatott mészárlásokból, gaztettekből két izmust és ennek jelképe alatt elkövetett bűnöket szajkózzák. A saját ideológiájuk által jóval korábban elkezdett és napjainkig folytatott és a másik két izmusnak példaként szolgáló módszerekről, eszközökről, ugyanolyan gaztettekről hallgatnak mint &ar a fűben. Kétségtelen hogy mind a szocialista (és nem kommunista mivel ilyen rendszer nem volt csak az önök hazug propagandájában) mind a fasiszta rendszer által elkövetett gaztettek elítélendők, de ugyanúgy, hanem nagyobb súllyal el kell ítélni az eszmei és gyakorlati elődök a kereszt és a kapitalizmus rendszerének örve és jelképe alatt elkövetett gaztetteket is, amelyek aldozatai töbszörösét teszik ki még az Ön által ídézett hamis, nagyságrendekkel feltupírozott "kommunizmus" áldozatainak számát is.
wantirna 2012.08.23. 19:23
Végül, kedves retkesfafej, a németek feletti katonai győzelem árát a vöröskatonák fizették, akiket belehajtottak a tűzbe a komisszárjaik. A keleti-front katonai mérlege ugyanis 27 millió szovjet áldozat a 3 millió tengelyhatalmi áldozattal szemben. Tehát 9:1 az arány köszönhetően a kommunista hadvezetésnek.

“A 27 milliós szovjet háborús halottat minimumnak kell venni mint katonai veszteséget, ellentétben a 2,416,784 halottal és eltünttel a német oldalon, ahol ez a kategoria a hadifoglyokat is tartalmazza, akik közül néhány végül is élve visszakerült a Gulagról.”

Forrás: John Mosier: Deathride, Hitler vs. Stalin: The Eastern Front (Halállovaglás, Hitler és Sztálin egymás ellen, a keleti front), 1941-1945, Simon and Schuster, 2010. XIII. fejezet, Konklúzió: Hamis győzelmek, helytelen vélekedések, 338.old.)

(A tengelyhatalmak általam becsült 3 milliója a fenti németekre vonatkozó szám kiegészítése a finn, szlovák, magyar, román, olasz, stb veszteségekkel.)

Megerősíti Mosier becslését az orosz történész, Borisz Szokolov is, aki 26,3 és 26,9 millió közé teszi a katonai áldozatok számát. Visszaemlékezések szerint még maga Sztálin is, belső körben ugyan, de elismerte, hogy ’30 millió emberünk lett megölve, közöttük 20 millió volt orosz’.

Forrás: Vadim J. Birstein: Smersh, Stalin’s Secret Weapon (Szmers, Sztálin titkos fegyvere), Biteback Publishing, 2011, 8.old.)
wantirna 2012.08.23. 19:22
Továbbá, kedves retkesfafej, Rummel honlapján a 20. századi gyarmatosítás áldozatainak számát 50 millióra becsüli. Ez nyilván csak a nem kommunista gyarmatosítást tartalmazza.
Náci Németország áldozatainak számát pedig 20,946,000-ra becsüli.

A hagyományos rabszolgahajcsárság áldozatai nem tartoznak a 20. századi veszteségek közé. A nem hagyományos rabszolgahajcsárság áldozatainak számát pedig a kommunisták és a nácik számai tartalmazzák. A belgák afrikai népírtása is már 1986-ban kezdődött.

wantirna 2012.08.23. 19:02
Kedves retkesfafej!
Nem számolták bele az "5 millió embert, akik az I. világháborúban pusztultak el".
Le kellett volna fordítanom a könyv címét, de számosan ott van, hogy 1917, ami a kommunista hatalom kezdete.

Részletezve: Göngyölve:
2. A polgárháború idöszaka 1917 és 1922 között: 3,284,000
3. A NEP korszak 1923 és 1928 között: 2,200,000 tehát 5,484,000
4. A kolhozosítási periódus 1929 és 1935 között: 11,440,000 tehát 16,924,000
5. A Nagy Terror periódusa 1936 és 1938 között: 4,345,000 tehát 21,269,000
6. A második világháború előtt 1939 és 1941 júniusa között: 5,104,000 tehát 26,373,000
7. A második világháború alatt 1941 június és 1945 között: 13,053,000 tehát 39,426,000
8. A háború után és Sztálin alkonya 1945 és 1953 között: 15,613,000 tehát 55,039,000
9. Poszt-sztálinista korszak 1954 és 1987 között: 6,872,000 tehát 61,911,000
retkesfafej 2012.08.23. 14:42
Wantirna Ön megint azokból a forrásokból hozza a kommunizmus áldozatainak számát, amely források hitelessége ugyancsak lejáratódott már. Az Ön által idézett művek szerzőinek nem voltak skrupulusai, amikor a a kommunizmus áldozatainak adataival bűvészkedtek, nem zavarták őket azok az el nem hanyagolható tények sem, hogy nagyságrendekkel meghamisították a tényleges adatokat, olyan áldozatokat is a kommunizmus számlájára írtak, akiknek megölése nem is őket terhelte. A "Szovjetunióbeli kommunisták' 61 millós áldozatai közé szemrebbenés nélkül beleszámolták azt az 5 millió embert, akik az I. világháborúban pusztultak el, illetve azt a 22 milliót akik II. világháborúban a németek és csatlósaik áldozatai lettek, továbbá a kommunizmus áldozatai között van feltüntetve az a 2,5 millió ember akik a polgárháborúban esetek el a csatatereken, nem kevesen ezek közül az új hatalom ellen intervenciót elkövető hatalmak fegyvereitől A kommunizmus bűnei közé sorolja az ukrajnai éhinség áldozatait, amely elsődlegesen a szárazság okozta rossz termés miatt következett be, és ehhez társult az erőszakos kollektivizálás miatt bekövetkezett visszaesés a gabonatermesztésben. Ilyen alapon a Brit Birodalom is felelőssé tehető az írországi burgonyavész miatt elpuszult 1 millió ír ember haláláért, hiszen az Írországban erőszakkal betelepített angol földbirtokosok akkor is exportálták a búzát külföldre, amikor éhen haltak az írek százezerei, vagy a második világháború alatt Indiában éhen halt három milló emberért, hiszen az azért következett be, mert a birodalom, angol polgárai érdekében elszállította az élemiszerek többségét. Avagy amikor a birkák megették az embereket Albionban, a földbirtokosok erőszakos bekerítései miatt elűzött parasztok közül, akik hogy családjuk éhen ne haljon lopni voltak kénytelenek, évente csak Londonban harmincezer embert akasztottak fel egy báránynál nagyobb értékben elkövetett lopás miatt. Kinek, melyik társadalmi rendszernek, ideológiának, vallásnak a bűne vajha a rabszolgakereskedelem, amelyből a demokratikus Brit Birodalom is tisztességesen kivette a részét. Thomas Clarkson széleskörű munkájának eredményeként konzervatív adatok szerint is, a nyugat-indiai és amerikai ültetvényekre erőszakkal elhurcolt és életben maradt rablszolgák hatodát kitevő 3 250 000 rabszolgát kapta meg cserébe a kereskedelemhez biztosított áruiért, hajók, szállítások és egyéb szolgáltatásokért cserébe. Az is kiderült, hogy az embertelen és kegyetlen szállítási körülmények következtében a rabszolgák több mint 30%-a elpusztúlt ütközben. Afrikában, Amerikában, Ázsiában, Ausztráliában, Óceániában kiírtott, lemészárolt őslakosok tíz és számilliók életéért, hazájuk vagyunk, kulturájuk, szabadságuk stb elrablásáért vajha ugyan ki a felelős, biztosan a "komenyisták", igaz Watrina polgártárs. Csupán a belgák Belga Kongó területén 1896 és 1909 között közel nyolc millió őslakost mészároltak le, akik nem akartak önként a civilizációjukk áldásában részesülni stb.
wantirna 2012.08.23. 13:12
Kedves banya!
Elkövetett bűnöket nem lehet tisztára mosni, csak elhallgatni.
Michnik is csinált egy Navracsicsot. Párhuzamba állított:

„Az olyan rezsimek, mint a nácizmus vagy a bolsevizmus lényege nem az ateizmus volt (és még kevésbé a liberalizmus), hanem a lázadó társadalmi kötelékeket széttépő totális terror, az alapszabály, hogy az ember az állam tulajdona. Az ateistákat ezek a rezsimek ugyanolyan gyakran és skrupulusok nélkül meggyilkolták, mint a keresztényeket.” – állítja Adam Michnik. (168 óra, 2012 augusztus 23.)
banya 2012.08.22. 12:09
[wantirna] már megint megkísérled elkövetett bünökkel tisztára mosni az elkövetett bünöket. A vörös csillag nevében történt tömeggyilkosságok nem enyhítik a horogkeresztre, vagy a krisztusi keresztre hivatkozó büntettek cselekedeteit.
stratocaster 2012.08.22. 11:44
..."[stratocaster] [2012.aug.20. 19:50]

[jsteel] [2012.aug.20. 19:22]

Súlyos hibát követett el. Válaszával megnyitotta Pandora dobozát. Ez a törpepapagáj most olyan elszántsággal fogja magát más "történészek" után vetni (csak hogy övé legyen az utolsó szó), amilyen mínuszos az IQ-szintje"...

Mindössze 2 napot kellett várni, a törpepapagáj újabb akciójára...Hogy ez mit keresgélhetett, amíg ezt a szart összelapátolta...

wantirna 2012.08.22. 10:49
Kedves oregember!

Azt írod: "Egyszer már össze kellene gyűjteni a komenizmus bűneit ennek a Navracsicsnak, hogy fogalma legyen miről beszél."

Navracsics helyett megtette más:

A Szovjetunióbeli kommunisták áldozatai: 61,911,000 lélek. Forrás: R. J. Rummel: Lethal Politics, Soviet Genocide and Mass Murder since 1917, Transaction Publishers, 1990. www.hawaii.edu/powerkills/NOTE5.HTM
Népi Kína: 73,237,000 áldozat. Forrás: R. J. Rummel: China’s Bloody Century, Genocide and Mass Murder since 1900, Transaction Publishers, 1991. Továbbá Rummel korrekciója, 2005-ben. Forrás: www.hawaii.edu/powerkills/NOTE5.HTM

A továbbiak forrása: Chris Banescu: The Communist Holocaust, www.orthodoxytoday.or./blog/

A koreai kommunisták áldozatai: 3,163,000 lélek.
A kambodzsai kommunisták áldozatai: 2,627,000 lélek.
Az afghanisztáni kommunisták áldozatai: 1,750,000 lélek.
A vietnámi kommunisták áldozatai: 1,670,000 lélek.
Az etióp kommunisták áldozatai: 1,343,610 lélek.
A jugoszláv kommunisták áldozatai: 1, 072,000 lélek.
A Mozambique-i kommunisták áldozatai: 700,000 lélek.
A román kommunisták áldozatai: 435,000 lélek.
A bolgár kommunisták áldozatai: 222,000 lélek.
Az angolai kommunisták áldozatai: 125,000 lélek.
További kilenc országban a kommunisták áldozatainak száma 100,000 vagy annál kevesebb.

stratocaster 2012.08.21. 20:44
..."tárgyismeret elvárható lenne egy gazságügyi minisztertől."...

[oregember] [2012.aug.21. 18:46]

Normális esetben. De épp az idézett szövegrész tanúsítja, hogy erről szó sincs. Hiszen ő nem igazságügyi miniszter, mert az "i" elveszett a titulusából....Nem véletlenül...
oregember 2012.08.21. 18:46
Egyszer már össze kellene gyűjteni a komenizmus bűneit ennek a Navracsicsnak, hogy fogalma legyen miről beszél. Kezdeném azzal, hogy a komenisták vezényletével takarítottuk el a háborús romokat, a totálisan tönkre tett gazdaságot - ipart, közlekedést - oly annyira, hogy a háború végét követő ötödik évben pl. Csepelen valamennyi gyár működött, sőt elkezdték a földalatti építést, villamosították az egész országot, falvakat, tanyákat, mezőgazdaságunkat európai szintre fejlesztették, megszervezték a teljes foglalkoztatást, kialakult a kispolgári szint, még arra is volt figyelmük, hogy a mi kutyánk kölykeinek luxus kenelt építsenek, ahol a fő komenisták gyerekeit mindenre alkalmatlan jogászokká képezzék, igy pl-ul a FIDESZ teljes vezetői rétegét. Amit aztán a nem komenisták szisztematikusan tönkre tettek. Erre volt tehetségük.
Ami pedig Biszku és Mátsik ügyét illeti: még Nagy Imre kormányzása alatt - emlékeim szerint 1956 okt 26-án statáriumot hirdettek, amit nem vontak vissza. A lincselők halálos ítélete az akkori törvények szerint jogos volt. Kiszely Gábor ÁVH c. könyve szerint 1945 50 között 189 halálos itéletet hajtottak végre, hol van ez a 350000 zsidó ember, vagy a doni katasztrófa áldozataihoz képest. Ha méltányosság nem, de tárgyismeret elvárható lenne egy gazságügyi minisztertől. A hitleri gazságok, de a vallás és egyéb háborúk áldozatai bőven összevethetők a sztálini gazemberségekkel. Csak ennyit.
banya 2012.08.21. 14:41
[retkesfafej] való igaz, hogy nem te dokumentálod elöször ama "híres" 244 évet, ennek ellenére megjegyzésed igen is "jól ül" a cikk mondanivalójához. Egyébként én egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy a nevezetes 244 év alatt "csak" egy helyen folytak vérengzések, háborúk. Szerintem nem volt, nincsen, és nem is lesz olyan év az emberiség történelmében, hogy ne, vagy csak egyetlen helyen dúljon valamiféle esztelen vérontás. Ez az emberi faj végzete.A természet gyilkos, de egyben öngyilkos teremtményei vagyunk.
Geronimo 2012.08.21. 13:29
Navracsics mondja ezt a Zuroff szemébe! Azon kívül nem a nemzetközi sajtóra terelje a figyelmet, hanem (wazze) intézkedjen a Biszku és a Mátsik meggyanúsítása tekintetében. Persze: itt a válasz: igazságügy-miniszterként nem befolyásolhatja az "igazságszolgáltatást". Akkor meg minek dumál a nemzetközi sajtóról?
koka7677 2012.08.21. 12:43
sorra kerültök, fideszesek!! Nem felejtünk!!!